Een jaar na de start van Twente Marketing is eind 2017 een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder de partners (ondernemers). Hieruit blijkt dat deelnemers vinden dat Twente Marketing een positieve start heeft gemaakt. Uiteraard willen klanten meer, zoals grotere nationale campagnes en meer individuele aandacht voor hun bedrijf. De klanten geven echter aan dat ze het voor een eerste jaar goed vonden.
Gemiddeld geven de klanten een rapportcijfer 7,1. Voor de klanten die vaker contact hebben gehad is dat 7,5. De bedrijven die minder contact hebben gehad beoordelen vooral de informatievoorziening vanuit de marketingorganisatie minder.

Landelijke promotie, bijhouden van social media en de samenwerking met bedrijven vinden meer dan 95% van de respondenten belangrijk of essentieel.

In de nadere beoordeling van het functioneren van Twente Marketing scoren de vragen rondom marketingcommunicatie hoger dan de vragen rondom de samenwerking c.q. het op de hoogte gehouden worden. Zo is 65% zeer tevreden over de manier waarop de regio verkocht wordt. De Tijd zat in Twente campagne / positionering wordt positief beoordeeld: aansprekend, fris en eigentijds. Daarnaast wordt de voortvarendheid en daadkracht die Twente Marketing in 2017 getoond heeft vaak genoemd als geslaagde activiteit en goede. 34% is zeer tevreden over de samenwerking met hem of haar als individu.

Kortom, Twente Marketing is goed van start gegaan, er zijn zeker nog verbeterpunten, maar de gekozen lijn moet worden vastgehouden.