Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.

Vanuit het visie document ‘Wij zijn Twente’
werkt Twente Marketing met de volgende uitgangspunten:

  1. Twente 1 merk, 1 plan: Regionale samenwerking is nodig om Twente toeristisch aan de man te brengen
  2. Samenwerking: Alleen door samenwerking kunnen we groei realiseren in de vrijetijdseconomie en de gast een optimale beleving bieden
  3. Ondernemers in de lead: Ondernemers sturen de ontwikkeling en marketing van het toeristische merk aan
  4. Lagere uitvoeringskosten: door aan te sluiten bij bestaande organisaties en efficiënte organisatie van de TTI’s
  5. Stabiliteit, efficiëntie en kwaliteit op lokaal niveau, de TTI’s hebben een rol in de lokale promotie, het vullen van de portal en de baliefunctie. Voor de stabiliteit en kwaliteit sturen de gemeenten op een efficiënte organisatie en samenwerking.
Onze missie:

Twente Marketing is de marketingorganisatie van Twente. We investeren, als organisatie zonder winstoogmerk, middels regiomarketing in de aantrekkelijkheid van Twente om te zorgen voor een duurzame impuls van de regionale economie.

Onze visie:

We zijn de toonaangevende aanjager, regisseur en monitor van regiomarketing in Twente.

Twente Marketing draagt bij aan de versterking van de Twentse economie middels binding, branding en borging. Onze toegevoegde waarde ligt met name op het gebied van binding. MarketingOost vervult een spin in ’t web functie in Twente daar waar het gaat om regiomarketing. We kennen het gebied, de ondernemers en andere belangrijke partijen, zijn op de hoogte van de laatste relevante ontwikkelingen en zijn een onafhankelijke partij zonder winstoogmerk die een intermediaire rol vervult tussen overheid en ondernemers.

Onze opdrachtgevers

De belangrijkste opdrachtgever en daarmee de belangrijkste financier van Twente Marketing is de overheid (Regio Twente en Provincie Overijssel). Circa 75% van onze inkomsten komt van overheden. Primair van de gemeenten en de provincies in Twente / Overijssel, maar ook samenwerkingsverbanden als Euregio en Europese Unie.

Een tweede belangrijke groep voor Twente Marketing zijn de Twentse ondernemers die zich middels een partnership aansluiten bij Twente Marketing. Zij dragen nu 25% bij aan onze inkomsten. Deels door een bijdrage bedoeld voor regiopromotie, deels door aan te haken of mee te doen met concrete gemeenschappelijke marketingactiviteiten.

Toerisme op de agenda

Dat Twente mooi is, hoeven we u niet te vertellen. Onder de merknaam Visit Twente is de afgelopen jaren hard gewerkt om de regio toeristisch en recreatief op de kaart te zetten. Dat is, dankzij de geslaagde samenwerking tussen de 14 Twentse gemeenten, ondernemers en andere stakeholders, goed gelukt: Er is meer werkgelegenheid. Er zijn meer overnachtingen en meer bestedingen. De cijfers spreken voor zich. Uiteraard investeren we ook de komende jaren in Toerisme en Recreatie. Wat dat betekent voor ‘De Agenda voor Twente’ en andere sectoren leest u hier.

Linda Haafkes

Zuidwest Twente
lhaafkes@visittwente.nl
06 51569644
Werkdagen: ma, di, do

Inge Hendriks

Sallandse Heuvelrug / Twente Reggedal
ihendriks@visittwente.nl
06 20008135
Werkdagen: ma, di, wo, do

Kirsten den Hertog

Steden en Congresregio Twente
kdenhertog@visittwente.nl
06 23468590
Werkdagen: ma t/m do

Quirine ter Haar

Merkleider
qterhaar@visittwente.nl
06 51200350
Werkdagen: ma t/m vr

Jarno Vedders

Noordoost Twente
jvedders@visittwente.nl
06 41826515
Werkdagen: ma, wo, do