Meer Duitse gasten?
Samen de Duitse markt bewerken | GTI 2

Het doel van het INTERREG-project “Grenzeloze Toeristische Innovatie 2 (GTI 2)” is om kleine en middelgrote toeristische ondernemingen en organisaties te ondersteunen bij het bewerken van de Duitse markt en bij de uitdagingen van de digitalisering.   De succesvolle activiteiten van het vorige GTI-project zullen verder worden uitgebreid en aangevuld met maatregelen die inspelen op de laatste trends in de toeristische markt. De gezamenlijke maatregelen zijn gericht op het vergroten van het aantal gasten uit het buurland en het begeleiden van het digitaliseringsproces.

‘Das Andere Holland’

Aan toeristische ondernemers, organisaties en evenementen organisatoren wordt ondersteuning geboden in hun Duitse marktbewerking door middel van opleiding, advies en grensoverschrijdende samenwerking op maat. Het bestaande platform ‘Das andere Holland’ dient niet alleen als communicatieplatform voor gezamenlijke Duitstalige marktbewerking, maar ook als blauwdruk voor het omgaan met de huidige (digitale) uitdagingen van de markt.

Toeristische bedrijven worden financieel en adviserend ondersteund in de kwaliteitsverbetering van hun eigen (digitale) aanbod voor de Duitstalige doelgroep en bij de uitvoering van hun eigen digitale maatregelen met betrekking tot de aangrenzende markt. Daarnaast wordt de samenwerking versterkt in grensoverschrijdende sectorspecifieke themaclusters, bijvoorbeeld op het gebied van “camping” en “citymarketing”.

Interesse in deelname in dit meerjarenprogramma? Download hier de factsheet of neem contact op met Rik Smienk, via rsmienk@marketingoost.nl

Grenzelose Toeristische Innovatie 2

Het project “Grenzeloze Toeristische Innovatie 2“ wordt in het kader van het INTERREG V A programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door het Niedersächsische Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und regionale Entwicklung, het Ministerie van Economische Zaken van de deelstaat Noordrijn-Westfalen en de provincies Overijssel en Gelderland. Het wordt begeleid door het programmamanagement bij de EUREGIO.