Het nieuwe Corona virus heeft een steeds grotere impact op onze samenleving. De toerisme industrie wordt dan ook hard geraakt. We willen de situatie voor Overijssel, in overleg met de provincie, graag goed monitoren, zodat er adequate maatregelen genomen kunnen worden.

Ook kunnen we op basis van verkregen informatie met elkaar in gesprek over bijvoorbeeld lopende campagnes.

We zouden het zeer op prijs stellen, als u, in deze mogelijk drukke tijd, 5 minuten vrij kan maken om een aantal vragen over de situatie en de gevolgen voor uw bedrijf of organisatie kan beantwoorden.

De vragenlijst is in principe anoniem en de verkregen data zal ook anoniem verwerkt worden. Er is echter een mogelijkheid om uw mail achter te laten. Wij zullen u dan op de hoogte houden van de resultaten van dit onderzoek en eventuele vervolgstappen.

Naar de enquête

 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

 

Hartelijke groeten,

Mede namens uw merkleider en de provincie,

Evelyn Borgsteijn