Nieuws

Nieuwsbericht
Een vastgestelde visie 2022

Naast het besluit van het Algemeen Bestuur van Regio Twente om jaarlijks een bijdrage te leveren aan de toeristische marketing en promotie door de 14 gemeenten, werd deze maand nog een belangrijke mijlpaal bereikt. De marketingvisie voor het toerisme Twente is vastgesteld door Gastvrij Twente. Tevens hebben de portefeuillehouders van de 14 gemeenten uitgesproken de visie te omarmen.

De meerjarenvisie is opgesteld op basis van de uitkomsten van de vele werksessies met stakeholders, diverse analyses, het marketingcommunicatieplan vrijetijdseconomie Twente 2017, de visie ‘Wij zijn Twente’, het Gastvrij Overijssel Programma vrijetijdseconomie 2016-2020 en het adviesrapport ‘Positionering 100% in balans’ van Prof. dr. G.J. Hospers.

Het document is geen beleidsplan, maar een marketing visie die het bindmiddel tussen de Twentse gemeenten, ondernemers en organisaties vormt. Voor de komende vijf jaar is een belangrijk bestandsdeel van dat bindmiddel ‘onthaasten’. Alle stakeholders van de vrijetijdseconomie gaan de komende vijf jaar gezamenlijk op weg naar ‘Twente als bestemming om weer dichterbij jezelf te komen’.

Deze strategische meerjarenvisie wordt vertaald in vijf jaarplannen die concrete doelen van het betreffende kalenderjaar omvatten. Toetsing en vaststelling van de jaarplannen gebeurt door de Raad van Advies Gastvrij Twente en de portefeuillehouders vrijetijdseconomie van Regio Twente.

Met de vaststelling van de strategische meerjarenvisie ontstaat zo een consistente cyclus van doelen en prestaties die elkaar versterken en hun uitvoering vinden op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

De visie 2022 wordt tijdens de najaarsbijeenkomst op 15 november in Bad Boekelo gepresenteerd.

Quote over de aanbieding en een leuke toevoeging is op de feitelijke informatie die in de rest van de tekst staat vermeld.