Nieuws

Marketingcommunicatieplan
2017

Marketingcommunicatieplan 2017

Zoals eerder gecommuniceerd hebben vele toeristische ondernemers en andere belanghebbenden de afgelopen maanden deelgenomen aan werksessies. Tijdens deze interactieve sessies werden de behoeften geïnventariseerd en gevraagd naar feedback / advies ten aanzien van de invulling van het marketingcommunicatieplan 2017.

Middelen

In het plan wordt zowel ingezet op online als offline middelen, waarbij naast promotionele activiteiten en campagnes ook gewerkt wordt om de basis middelen (plattegronden, informatiegidsen e.d.) weer op orde te krijgen. Vooruitlopend op de definitieve goedkeuring van het plan, is Twente Marketing inmiddels gestart met het voorbereidende werk, zodat er geen kostbare tijd verloren gaat.

Doelstellingen