Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.

Vanuit het visie document ‘Wij zijn Twente’
werkt Twente Marketing met de volgende uitgangspunten:

  1. Twente 1 merk, 1 plan: Regionale samenwerking is nodig om Twente toeristisch aan de man te brengen
  2. Samenwerking: Alleen door samenwerking kunnen we groei realiseren in de vrijetijdseconomie en de gast een optimale beleving bieden
  3. Ondernemers in de lead: Ondernemers sturen de ontwikkeling en marketing van het toeristische merk aan
  4. Lagere uitvoeringskosten: door aan te sluiten bij bestaande organisaties en efficiënte organisatie van de TTI’s
  5. Stabiliteit, efficiëntie en kwaliteit op lokaal niveau, de TTI’s hebben een rol in de lokale promotie, het vullen van de portal en de baliefunctie. Voor de stabiliteit en kwaliteit sturen de gemeenten op een efficiënte organisatie en samenwerking.
Onze missie:

Twente Marketing is de marketingorganisatie van Twente. We investeren, als organisatie zonder winstoogmerk, middels regiomarketing in de aantrekkelijkheid van Twente om te zorgen voor een duurzame impuls van de regionale economie.

Onze Visie:

We zijn de toonaangevende aanjager, regisseur en monitor van regiomarketing in Twente.

Twente Marketing draagt bij aan de versterking van de Twentse economie middels binding, branding en borging. Onze toegevoegde waarde ligt met name op het gebied van binding. MarketingOost vervult een spin in ’t web functie in Twente daar waar het gaat om regiomarketing. We kennen het gebied, de ondernemers en andere belangrijke partijen, zijn op de hoogte van de laatste relevante ontwikkelingen en zijn een onafhankelijke partij zonder winstoogmerk die een intermediaire rol vervult tussen overheid en ondernemers.

Onze opdrachtgevers

De belangrijkste opdrachtgever en daarmee de belangrijkste financier van Twente Marketing is de overheid (Regio Twente en Provincie Overijssel). Circa 75% van onze inkomsten komt van overheden. Primair van de gemeenten en de provincies in Twente / Overijssel, maar ook samenwerkingsverbanden als Euregio en Europese Unie.

Een tweede belangrijke groep voor Twente Marketing zijn de Twentse ondernemers die zich middels een partnership aansluiten bij Twente Marketing. Zij dragen nu 25% bij aan onze inkomsten. Deels door een bijdrage bedoeld voor regiopromotie, deels door aan te haken of mee te doen met concrete gemeenschappelijke marketingactiviteiten.

Linda Haafkes

Zuidwest Twente
lhaafkes@visittwente.nl
06 51569644
Werkdagen: ma, di, do

Inge Hendriks

Sallandse Heuvelrug / Twente Reggedal
ihendriks@visittwente.nl
06 20008135
Werkdagen: ma, di, wo, do

Kirsten den Hertog

Steden en Congresregio Twente
kdenhertog@visittwente.nl
06 23468590
Werkdagen: ma t/m vr

Manon Nijhuis

Noordoost Twente
mnijhuis@visittwente.nl
06 10565499
Werkdagen: ma, di, do

Quirine ter Haar

Merkleider
qterhaar@visittwente.nl
06 51200350
Werkdagen: ma t/m vr

Gastvrij
Twente

Om het uitgangspunt “ondernemers in de lead” te waarborgen, worden alle strategische plannen en stappen van Twente Marketing voorgelegd aan de Raad van Advies Gastvrij Twente.

De samenwerking van de Gastvrij Twente en Twente Marketing moet eraan bijdragen dat bezoekers in binnen- en buitenland hun vrije tijd doorbrengen in Twente. De ondernemers binnen ´Gastvrij Twente´ vertegenwoordigen het toeristische veld en zijn betrokken vanuit diverse Twentse ondernemerscollectieven en belangenorganisaties. Zij zullen zelf geen uitvoering geven aan de plannen.

Het is van cruciaal belang dat ondernemers zich verbonden voelen met de plannen op gebied van vrijetijdseconomie. Gastvrij Twente speelt hierin een adviserende en initiërende rol.

Jan Bakker

Voorzitter

Bert van der Maat

’t Mölke/Recron

Jerry Blekkenhorst

De Zandstuve/Koninklijke Horeca Nederland

Richard van den Hoeven

Hotel Lansink/Hoteloverleg Twente (HOT)

Niels Stijger

Meuleman en Adventure King/Camping Bungalow Overleg Twente (CBOT)

Wout Nieuwenhuis

Landschap Overijssel

Marion Vorkink

Adviseur namens Regio Twente

Wouter Reinders

Eventementen en Marketing

Esther Banki

Natura Docet Wonderryck Twente/Cultuur